TennisCoaching is een unieke methode waarbij kinderen op een speelse en uitdagende manier aan hun eigen items kunnen werken

TENNISCOACHING VOOR JEUGD

WERK OP DE TENNISBAAN OP EEN SPEELSE MANIER AAN THEMA'S ZOALS 
ZELFVERTROUWEN, MINDSET EN WEERBAARHEID

Vertrouwen _ TennisCoaching _ Stefan van

TennisCoaching  Zelfvertrouwen

Is je kind erg voorzichtig?

Vaak negatief over zichzelf?

Of soms zelfs wat faalangstig?

TennisCoaching Autisme

Is je kind gediagnosticeerd in het autistisch spectrum?

Volg ons op Facebook: